1. Inhoud
De auteur is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid en/of vorderingen met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, met inbegrip van eender welke informatie die onvolledig of onjuist is, zal derhalve worden afgewezen.
Delen van pagina's of de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kan worden uitgebreid, veranderd of deels of geheel verwijderd door de auteur zonder afzonderlijke aankondiging.

2. Verwijzingen en links
De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van op de website genoemde of hieraan gekoppelde links -tenzij hij volledig op de hoogte is van illegale inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat de bezoekers van zijn site die pagina's bezoeken.
Als er schade ontstaat door het gebruik van de informatie die er is, is de auteur van de respectievelijke pagina's uitdrukkelijk aansprakelijk. Bovendien is de auteur niet aansprakelijk voor alle berichten of berichten gepubliceerd door gebruikers van discussieforums, gastenboeken of mailinglijsten die op zijn pagina zijn geplaatst.

3. Copyright
De auteur geeft aan geen gebruik te maken van auteursrechtelijk materiaal voor de publicatie of, indien dit niet mogelijk is, aan te geven op het auteursrecht van de desbetreffende object.
Het copyright geldt voor al het materiaal dat door de auteur is opgesteld.
Elke duplicatie of het gebruik van objecten zoals plaatjes, diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.

4. Privacybeleid
Wanneer de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mail adressen, naam, adressen) wordt gegeven,
de input van deze gegevens vindt plaats op vrijwillige basis. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon-of faxnummer en e-mailadressen voor marketing doeleinden is verboden, overtreders en verzenders van ongewenste spam berichten zullen worden gestraft.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internet publicatie waar u naar wordt doorverwezen.
Indien secties of individuele termen van deze verklaring niet wettelijk of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de overige delen onverminderd gehandhaafd door dit feit.


 
home