Haptonomie gaat uit van de mens in zijn totaliteit. Lichaam en geest vormen samen één geheel van waaruit je reageert op de wereld om je heen. Een balans tussen je voelen, denken, willen en doen is nodig om vertrouwd te zijn met jezelf en je manier van reageren op je omgeving.

Haptonomie is een wetenschap die is gebaseerd op onderzoek naar de relaties tussen lichaam en geest en over normen en waarden van het gevoelsleven. Haptonomie bestudeert het lichaam niet als iets wat we hebben, maar als dat wat we zíjn. Hierbij zijn de ontwikkeling van het menselijk gevoelsleven met aandacht voor houdingen, bewegingen en gebaren en het verband hiertussen binnen relaties en contacten belangrijke aandachtspunten.

Haptonomie is een relatief jonge wetenschap, die voortdurend in ontwikkeling is. De grondlegger is Frans Veldman sr., die met zijn boek “In contact zijn, wetenschap van de affectiviteit” de aanzet heeft gegeven tot de ontwikkeling van de haptonomie in bredere zin. Recentelijk is zijn boek “Levenslust en Levenskunst” uitgegeven in de Nederlandse taal, waarin hij de geschiedenis van de haptonomie en de gevoelsontwikkeling uitgebreid beschrijft.

Haptonomie is een wijze van leven, denken en handelen met nadruk op affectieve, gevoelsmatige waarden. Het betreft het ontplooien van de persoonlijke mogelijkheden tot eigenheid, individualiteit en authenticiteit van ieder persoon, maar nadrukkelijk in verbondenheid en gevoelsmatige wisselwerking met de omgeving.

In het leven van alledag wordt haptonomie onbewust toegepast in relaties en omgang met zaken. Met de hele persoon die je bent, sta je in de wereld en ga je om met alles wat hierin gebeurt. Emoties, pijn, angst, grenzen, liefde en intimiteit uiten zich via je lichaam. Om goed te kunnen luisteren naar je lichaam, is het belangrijk dat je serieus neemt wat je voelt. Je bent je er van bewust wat lichamelijke signalen en gevoelens voor jou betekenen in je dagelijks leven en je manier van omgaan met anderen.

Enkele voorbeelden van haptonomie:

 
Met autorijden hoef je niet bij iedere bocht te denken hoever je het stuur moet draaien of hoe hard je kunt rijden. Je hebt geleerd om te ervaren wat de juiste draaiing en snelheid is en weet onbewust hoe groot je auto is. Als je in een andere auto stapt, moet je weer even wennen aan de veranderingen.
Met kinderen gaan mensen in het algemeen ongedwongen om, waarbij aanraken normaal is. Het kind zal zelf ook regelmatig lichamelijk contact zoeken, maar ook door intensief kijken en luisteren contact onderhouden met de mensen in zijn omgeving. Het kind gaat op onderzoek uit door zijn omgeving letterlijk en figuurlijk af te tasten.
Denken en verstand staan veelal op de voorgrond in onze samenleving. Dit heeft te maken met de effectieve maatschappelijke ontwikkelingen en eisen die steeds meer van mensen vraagt. Er is minder aandacht voor ons gevoelsleven. Als je als mens niet stilstaat bij je gevoel, dan kun je uit je evenwicht raken.
back
home next