Haptotherapie maakt gebruik van inzichten vanuit de haptonomie, waarbij zelfvertrouwen en zelfwaardering ontwikkeld of hersteld worden.

Haptotherapie is een professionele begeleiding, waarbij aandacht besteed aan het (weer) in contact komen met gevoelens en ervaringen, daar waar die afgesloten of geblokkeerd zijn.

Haptotherapie zet je stil bij jezelf en bij jezelf in het contact met de ander.
Dan ervaar je bijvoorbeeld dat je verschillend reageert op de mensen in je omgeving.
Bij de één voel je bijvoorbeeld rust en vertrouwen en bij de ander onrust en onzekerheid.

 

Je kunt dat bijvoorbeeld merken als je:

moeilijk keuzes kunt maken
niet goed weet wat je wilt in je leven
contacten met anderen moeilijk vindt
lichamelijke klachten hebt
somber, angstig of moe bent
het gevoel hebt dat je vastloopt, bijvoorbeeld na het verlies van een dierbare

In de begeleiding worden begrenzingen en belemmeringen voelbaar gemaakt tijdens verschillende manieren van communicatie.
Je kunt op verschillende manieren (aan) geraakt worden die binnen de haptotherapie worden aangeboden tijdens gesprekken, positiebepalingen en aanrakingen.

Het geraakt worden, helpt je om (weer) in contact te komen met je eigen gevoelens, waarbij wegstoppen, onderdrukken en blokkeren van gevoelens herkenbaar worden gemaakt.

Je krijgt inzicht in je eigen gedrag en de problemen die daarmee te maken hebben. Door het ontwikkelen van je vermogen om te voelen en ervaren wat zich op het moment aandient en hoe je hiermee om kunt en wilt gaan, ontdek je mogelijkheden om op een goede manier met klachten en problemen om te gaan.

Haptotherapie laat je ontdekken dat je zelf keuzes kunt maken, hoe je dat kunt doen en dat je verantwoordelijkheid kunt dragen voor de keuzes die je maakt.

Specifiek voor haptotherapie zijn:

5 De aanraking door de therapeut die voelbaar maakt wat er in je leeft
6 Het persoonlijke contact met de therapeut
3 Het ontmoetingsgerichte contact
2 De affectieve bevestiging van wie je bent in heel je wezen
1 De bewustwording van diepere gevoelens en wat deze voor je betekenen
1 Direct voelbare ervaringen die herkenbaar zijn in het dagelijks leven

De mens wordt geheeld; heel gemaakt. Dit gebeurd van binnenuit, op eigen kracht, maar niet alleen.
Het opbouwen van vertrouwen in relaties en verbondenheid is het uitgangspunt voor het verdere proces.

 

back
home next