Overwegingen om haptotherapeutische begeleiding te zoeken, kunnen heel divers zijn. Je kunt bijvoorbeeld klachten hebben, maar ook beter willen presteren in je relaties, werk of hobby’s.
Indicaties voor haptotherapie hebben altijd te maken met een verstoord evenwicht tussen je gevoel binnen in jezelf en je handelen naar de buitenwereld.
Extra belastende omstandigheden kunnen zijn: ziekte of lichamelijke klachten, overgangssituaties van de ene naar de andere levensfase, een verlies van een dierbare of het verwerken van een traumatische ervaring uit het verleden.

De haptotherapeutische begeleiding begint met een intake.
In 3 à 4 sessies wordt inzicht gekregen in de wijze waarop je op dit moment in het leven staat.
In de intake bekijken we wat de aanleiding van je problemen of klachten kan zijn.
Voorbeelden zijn: welke problemen ervaar je, hoe ga je om met gevoelens en relaties, wat belemmert je, wat zijn jouw reactiepatronen en wat heb je nodig om je te kunnen ontwikkelen.

Centraal staat hoe jij je plek inneemt in de wereld en welke patronen je daarin kunt ontdekken.
Je bent bijvoorbeeld altijd zorgzaam voor een ander en minder voor jezelf.
Je bent een denker en je komt niet aan je gevoel toe of je bent afwachtend en teruggetrokken.

Met haptotherapie kun je op een heel directe wijze de betekenis van deze patronen ervaren en kun je gaan ontdekken van waaruit ze zijn ontstaan. De belastende ervaringen die ten grondslag kunnen liggen aan je problemen, kun je hierdoor verwerken.
Dan ontstaat er weer ruimte om andere keuzes te kunnen maken, die meer in overeenstemming zijn met wat voor jou goed voelt.
Dat maakt je evenwichtiger en steviger in je positie ten opzichte van anderen.

De intake wordt afgesloten met een behandelplan, waarin samen wordt gekeken naar de problematiek, de factoren die hier invloed op hebben, wat je wilt bereiken en hoe je dit kan bereiken.

Aan de hand hiervan wordt in de haptotherapeutische begeleiding aandacht besteed aan de doelen die je wilt bereiken.
Om het traject optimaal te laten verlopen, wordt regelmatig samen gekeken naar de effecten die de haptotherapie op jou en jouw omgang met anderen en situaties heeft. De aangegeven doelen vormen hierbij een handvat, maar zijn niet leidend in het traject.
Belangrijk is, dat wat op het moment belangrijk voor je is, aandacht krijgt.

 

Specifiek voor haptotherapie is de manier waarop het contact verloopt door:

Het gesprek: Inzichtgevende gesprekken waarbij je beleving centraal staat. Er wordt stilgestaan bij hoe jij situaties en relaties beleeft en welke gevoelens en emoties dat bij je oproept.
De positiebepaling: Welke plek neem je in ten opzichte van een ander, hoe neem je die plek in, hoe voelt dat en wat betekent dat voor je. Je krijgt hierdoor inzicht in de manier waarop je reageert op mensen en situaties in je omgeving.
De aanraking: Wat gebeurt er met jou en je gevoel als de ander dichtbij je komt. Je wordt hierbij op de meest directe manier geraakt in wie je op dit moment bent en hoe de buitenwereld bij jou binnen komt.

De duur van het traject is niet van te voren vast te stellen en wordt in overleg besproken.
Bij de sessies tijdens het traject wordt altijd uitgegaan van het moment zelf en de ervaringssituatie die aansluit bij het gesprek hierin ervaringen kunnen aanbieden kiezen we samen.

 

back
home next